TEKST

POSITIONERING

FILM

OH HELP!

CRISIS & CONFLICT

PORTFOLIO

TEAM

CONTACT

CRISIS- EN CONFLICTCOMMUNICATIE

Veel (sluimerende) reputatie issues vinden hun oorsprong in en escaleren door slechte communicatie. Partijen graven zich in, reageren vanuit hoogoplopende emoties, spreken alleen nog een via een advocaat en zijn op zoek naar het halen van hun gelijk in plaats van een oplossing voor het conflict. Dat kan leiden tot kapitaalvernietiging van de organisatie en beschadigde (persoonlijke) reputaties.

 

Advies van onafhankelijke ervaren deskundigen over wat te doen en wat te laten in direct contact met de andere partijen, wanneer wel en niet te reageren in de media en hoe gebruik te maken van eventuele allianties en andere wegen, is van grote toegevoegde waarde wanneer reputaties onder druk staan. Want – gelukkig – hebben organisatie daar intern niet veel ervaring mee.

 

Daarbij gaat het om overzicht en distantie, de spelregels kennen, weten hoe de hazen lopen, hoe bestuurders, toezichthouders en stakeholders denken en waar zij beducht voor zijn. Maar ook lef hebben, de rug recht durven houden en de zaken met elkaar benoemen

 

Conflicten binnenskamers

Sluimerende (mediagevoelige) conflicten binnen de top leiden tot verlies van vertrouwen in elkaar en tot een suboptimale samenwerking. Een gestructureerd proces naar herstel van goede bestuurlijke verhoudingen kan voorkomen dat een conflict uit de hand loopt of op straat komt te liggen.

 

Conflicten met externe partijen

Conflicten met stakeholders liggen, mede door gebruik van social media, al snel op straat, waardoor het verhaal niet meer terug te halen is. Snel en adequaat reageren, kan onnodige escalatie voorkomen. Het goed in kaart hebben van stakeholderbelangen en medestanders ( onverwachte coalitiepartners) is vaak doorslaggevend voor succesvolle de-escalatie.

 

Fouten en ongelukken

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En kan opeens definiërend worden voor de hele organisatie als er niet snel en adequaat gereageerd wordt. Lastig soms, vanwege de nog niet duidelijke aansprakelijkheid en andere juridische consequenties. Zaak is zo transparant mogelijk te zijn en het incident terug te brengen tot zijn proporties zonder het schijnbaar onder het vloerkleed te vegen.